Základné Funkcie Striech

Základné funkcie a požiadavky na strešné konštrukcie Účelom strešných konštrukcií je ochrana budovy pred nepriaznivými vplyvmi prostredia, pričom strecha musí plniť statické, konštrukčné požiadavky, požiadavky z hľadiska tepelnej techniky, akustiky a denného osvetlenia, rôzne funkčné a prevádzkové, protipožiarne, ekonomické, architektonické a estetické požiadavny a požiadavky z hľadiska trvanlivosti a životnosti. Za vonkajšie vplyvy, ktoré pôsobia […]