Referencie

Rodinné domy

V tejto oblasti sa najviac využíva priehradový väzník, ako hlavný konštrukčný prvok krovu pre strechu, fasádu a stenu. Nosným materiálom je masívne rezivo v pevnostnej triede C24. Všetranné využitie a aplikácia pre rôzne oblasti využitia ako sú: rodinné a bytové domy, sanácie a rekonštrukcie striech pre nadstavby, priemyselné a spoločenské objekty, haly a veľkorozponové konštrukcie prípadne pohľadové drevené konštrukcie s využitím v exteriery interiery.

Drevodomy

V tejto oblasti sa využíva stenová stĺpiková konštrukcia a priehradový väzník, ako konštrukčný prvok steny a strechy. Nosným materiálom pre stenu je KVH rezivo v priemyselnej kvalite NSi a lepené lamelové rezivo v pevnostnej triede GL24-32. Lepené lamelové drevo vytvára rámovú konštrukciu drevostavieb so stĺpikovou výplňou z KVH reziva alebo I nosníkov. Moderný trend predstvujú stenové konštrukcie z vrstvených krížom prekladaných lamiel s názvom CLT panel alebo X Lam panel. Využitie v oblasti ako sú: drevodomy, nadstavby nad jestvujúce objekty, viac podlažné budovy ako firemné a spoločenské objekty ako sú supermarkety a shoping centrá. Drevo ako základný konštrukčný prvok tu je možné uplatniť v rôznej forme a hmote. Tvarová a priestorová variabilita a rôzna kombinácia drevo s oceľou, drevo s betónom je jednoduchá a príjemná pre vzhľad.

Ostatné konštrukcie a práce

Súčasný trend drevostavieb v západnej Európe a škandinávii predstavuje LLD v preklade Gluelam s označením GL alebo BSP v AUT a GER.. Nosným materiálom je vrstvené lepené lamelové rezivo v pevnostnej triede GL 24-36 s výškou lamely 40 mm pre rovné nosníky a 20-30 mm pre ohýbané a oblúkové nosníky. LLD ma vynikajúce vlastnosti ako je požiarna a chemická odolnosť a pevnosť. Váha drevených konštrukcií z LLD je však iná. Využitie má v oblasti pozemného staviteľstva pre drevodomy, haly, spoločenské objekty a priemysel.