Väzníkový krov

Výhody väzníkových konštrukcií​

70+ rokov skúsenosti v statike

Vďaka kvalitným stavebným materiálom, profesionálnemu navrhovaniu a výrobe pod prísne kontrolovanými podmienkami získate bezpečnú strechu s dlhou životnosťou.

Ušetrite tisíce !

Vďaka precíznemu navrhovaniu a statickému dimenzovaniu ide o cenovo veľmi výhodnú technológiu. Pri menšej spotrebe materiálov možno dosiahnuť vyššiu kvalitu ako v prípade strešných konštrukcií vyrobených tradičnou tesárskou metódou.

Hotová strecha za 1-2 dní

Vašu novú strechu dokážeme vyrobiť už za jeden deň, doprava na stavbu a montáž na mieste trvá ďalší deň, takže si strechu nad hlavou dostanete naozaj behom chvíľky.

Zostante flexibilní !

Styčníkovým nosníkom premostíte až 35 metrov, vo väčšine prípadov nie sú potrebné ani vnútorné nosné steny a flexibilitu vnútornej dispozície vášho domu môžete zachovať aj pri neskorších rekonštrukciách.

Využite priestor !

V prípade dostatočnej konštrukčnej výšky sa pomocou väzníkov dá vytvoriť úložný priestor, pri vhodnom tvare a spáde strechy dokonca aj obytné podkrovie.

Aj pre ploché strechy

Pomocou väzníkovej technológie sa dá realizovať aj plochá strecha, v tomto prípade môžeme hovoriť o väzníkových nosníkoch s konštantnou (alebo mierne premenlivou) výškou, kde horný pás prebieha paralelne so spodným.

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku!

Styčníková technológia

Naša spoločnosť sa zaoberá projektovaním, výrobou a montážou väzníkových strešných konštrukcií od roku 1995. Základom našej technológie je precízne projektovanie, vďaka čomu dokážeme optimalizovať spotrebu materiálu. Len tak môžeme vyrábať ľahšie, pevnejšie a odolnejšie konštrukcie bez kompromisov a šetriť tak vašu peňaženku aj životné prostredie.

Ako sa vyrába styčníková konštrukcia?

Navrhovanie väzníkovej konštrukcie

Základom styčníkovej technológie je precízne navrhovanie, jedine tak môžeme optimalizovať množstvo použitého materiálu bez kompromisov. Naši vlastní projektanti nadimenzujú každú jednu objednanú strešnú konštrukciu, pričom majú na pamäti hlavné kritériá ako bezpečnosť a nosnosť vyžadovanú súčasnými normami. Okrem drevených prvkov sa presným statickým výpočtom určuje aj množstvo, veľkosť a smer upevnenia styčníkových plechov.

Narezanie na mieru

Na výrobu väzníkových konštrukcií sa vo väčšine prípadov používa hobľovaná doska s hrúbkou 45 mm, ktorá je narezaná presne na mieru pomocou poloautomatickej píly na základe výrobnej dokumentácie. Automatická optimalizácia umožňuje minimalizáciu vzniku odpadu. Píla tiež automaticky označuje každý jeden prvok, z ktorých sa potom poskladá väzníkový nosník. Vďaka tomu sa vylučuje možnosť ľudskej chyby pri označovaní jednotlivých elementov.

Impregnácia reziva

Pred ďalším spracovaním je rezivo ošetrené insekticídnym a fungicídnym roztokom, ktorý ďalej zvyšuje odolnosť strešnej konštrukcie. Na tento krok používame 8,5 m dlhé máčacie impregnačné zariadenie, v ktorom dokážeme ošetriť celý balík dreva s rozmermi 1,2 x 1,2 x 7,3 m naraz certifikovanou impregnačnou látkou Lignofix Prémium.

Vytvorenie tvaru väzníkov

Z narezaného reziva sa na lisovacom stole vytvára požadovaná šablóna zodpovedajúca výrobnej dokumentácii pomocou oceľových pukov. Laserové projektory premietajú presnú geometriu jednotlivých prvkov väzníka na lisovací stôl, čím predídeme rozmerovým chybám a nepresnostiam, keďže projektory neukazujú iba presnú pozíciu drevených elementov, ale aj veľkosť a smer styčníkových dosiek.

Lisovanie

Po vytváraní požadovanej geometrie sa styčníkové plechy vtlačia do dreva statikom stanoveným tlakom pomocou nášho 60-tonového hydraulického lisu. Rezivo aj styčníkové plechy zostanú počas celého procesu vodorovné, čím sa zabráni posunutiu a krúteniu navzájom spojených konštrukčných prvkov. Hotový väzníkový nosník sa označuje podľa výrobného výkresu a pripraví sa na dopravu.

Väzníkový nosník

Pri takto vyrábaných nosníkoch vďaka statickej optimalizácii spojov materiál sa používa iba tam, kde je to potrebné, čím sa znižuje aj vlastná tiaž konštrukcie. V dôsledku precízneho návrhu a výrobe v prevádzkových podmienkach vznikajú stabilné, bezpečné a odolné strešné konštrukcie, ktoré sú uskladnené v našom sklade až do vopred dohodnutého termínu dodania.

Doprava

Preprava nosníkov sa zohľadňuje už pri plánovaní. Ich nízka hmotnosť výrazne uľahčuje nakladanie, no mimoriadnu pozornosť treba venovať správnemu umiestneniu a upevneniu na návese. Hotovú strešnú konštrukciu dodávame na miesto vlastným kamiónom vo vopred dohodnutom čase.

Montáž väzníkovej strechy

Strešná konštrukcia sa dvíha na jej konečnú pozíciu pomocou hydraulickej ruky alebo žeriavu. Naše špecializované montážne tímy s viacročnou skúsenosťou namontujú konštrukciu a v prípade potreby zabezpečíme aj fóliovanie, latovanie, pokrývačské práce, klampiarské práce a montáž odkvapu.

Cena väzníkovej strechy

Koľko stojí väzníková strešná konštrukcia?

Keďže je každá strecha iná, žiaľ vám nemôžeme uviesť jednotkovú cenu, ale ak máme všetky potrebné informácie, vieme vám pripraviť vašu vlastnú, personalizovanú cenovú ponuku už za jeden deň.

Faktory ovplyvňujúce cenu sú:

 • zastrešená plocha
 • rozpätie medzi nosnými stenami
 • typ a sklon strechy
 • hmotnosť plánovanej strešnej krytiny
 • prípadné dodatočné zaťaženie, napr. vo výsledku fotovoltických alebo solárnych panelov
 • geografická poloha stavby
 • prístupnosť staveniska

Porovnanie väzníkovej a tradičnej tesárskej strešnej konštrukcie

väzníková strecha tradičná tesárska strecha
trvanie výroby 1-2 dni 2-3 dni
trvanie montáže 1-2 dni 10-12 dni
kvalita reziva CE-certifikované rezivo najvyššej kvality kvalita použitého materiálu neznáma
technicky sušené drevo áno nie
hobľované drevo áno nie
množstvo spotrebovaného materiálu každý jeden prvok strešnej konštrukcie je optimalizovaný na základe statického výpočtu bez statického výpočtu sa strecha často nenadimenzuje správne
presné informácie o nákladoch hneď od začiatku vďaka krátkej dobe výroby sa dá predísť náhlemu zdražovaniu stavebných materiálov veľa premenných, skutočné náklady sa odhalia až na konci stavby
predvídateľnosť stavebného procesu náš výrobný proces je nezávislý od počasia, takže vás nečakajú žiadne prekvapenia keďže "výroba" väčšinou prebieha na mieste stavby, veľa závisí od počasia, termíny sa nedajú vždy dodržať
odborné poradenstvo podporujeme vás počas celého procesu výstavby vašej strechy zvyčajne žiadna poradenská služba
kvalita strešnej konštrukcie kvalita zaistená zmluvne premenná, prinajlepšom stredná
cena €€ €€€
udržateľnosť vďaka precíznemu navrhovaniu vznikne minimálny odpad chýbajúca výrobná dokumentácia spôsobuje veľké množstvo odpadu

Drevo

Naše strešné konštrukcie vyrábame z najkvalitnejších stavebných materiálov zakúpených od nášho rakúskeho partnera. Používame len technicky vysušené, hobľované, CE-certifikované, strojovo triedené rezivo pevnostnej triedy C24.

Je veľmi dôležité používať drevené prvky, ktoré k nám prichádzajú už v hobľovanom stave, pretože len tak vieme zabezpečiť ich rozmerovú presnosť a v dôsledku toho aj presnú realizáciu staticky nadimenzovanej konštrukcie.

Pomocou strojového sušenia sa dá vlhkosť dreva znížiť na 13-18%, vďaka tomu sa rezivo dostane do rozmerovo stabilného stavu, nevzniknú v ňom praskliny a ani sa nedeformuje. Pri technicky sušenom dreve sa dá vyhnúť aj použitiu chemických prostriedkov na ochranu dreva, pretože takáto nízka vlhkosť už neposkytuje vhodné prostredie pre žiadnych škodcov, hmyz či plesne. Keď však zákazník vyžaduje ošetrenie dreva ochranným prostriedkom, impregnujeme ho ponorením v hydraulickej vani.

fa_1.jpg

Styčníkový plech

V prípade styčníkového plechu ide o jednoduchý, no o to efektívnejší americký vynález, ktorý prispieva k realizácii cenovo dostupných riešení stavebných konštrukcií od roku 1955.

Jeho využitie v Európe sa rozšírilo v 90-tych rokoch 20. storočia najmä v oblasti výrobe strešných konštrukcií. Styčníkový plech je tenká, pozinkovaná doska vyrobená z ocele, z ktorej sa pri výrobe vyrazia a následne ohýbajú hroty. Vtlačenie do dreva súčasne z obidvoch strán zaisťuje nedeštruktívne spojenie medzi jednotlivými prútmi väzníka, čím sa vytvára spoj s veľmi vysokou pevnosťou.

Navrhovanie uzlov spočíva jednak v určení počtu styčníkov, čo zabezpečuje prenos osových síl v prútoch, na druhej strane v samotnom dimenzovaní styčníkového plechu, ktorý zabraňuje rotácii spôsobenej šmykovou silou v uzle.

často kladené otázky

 • väzníky – použité drevo, spojovacie prvky potrebné na výrobu väzníkov a výrobné náklady
 • pomúrnice a kotviace prvky
 • impregnácia drevených častí nosnej konštrukcie
 • projektová dokumentácia (výrobná dokumentácia), statické dimenzovanie, technická správa
 • náklady na dopravu – táto cena sa môže líšiť v závislosti od toho, či dodáme strechu vlastným kamiónom alebo či konštrukcia dorazí na miesto prenajatým kamiónom
 • montáž – to znamená upevnenie strešnej konštrukcie, ktorá prichádza v kusoch, na konečné miesto a montáž na zamrznutú úroveň
  opcionálne: strecha na kľúč, vlastná doprava/žeriav
 • pôdorys plánovanej strechy, z čoho sa dá jednoznačne vyčítať geometria strechy (rozmery a typ strechy)
 • pôdorys posledného nadzemného podlažia, z čoho sa dá jednoznačne vyčítať poloha, rozpon a hrúbka nosných stien
 • rezy a/alebo pohľady, z čoho sa dá jednoznačne vyčítať sklon a vyloženie strechy aj tvar vytvorenia odkvapu
 • skladba strechy, z čoho sa dá jednoznačne vyčítať zaťaženie v dôsledku strešnej krytiny (typ a hmotnosť krytiny)
 • ďalšie informácie, ktoré môžu mať vplyv na dimenzovanie, výrobu alebo montáž strechy
 • telefónne číslo, aby sme vás vedeli v prípade nejasností kontaktovať a akékoľvek otázky vyriešiť čo najrýchlejšie

V prípade plochej alebo šykmej strechy, na zastrešenie rodinných alebo bytových domov, poľnohospodárskych alebo priemyselných budov, výrobných alebo skladových hál, verejných budov.

Každý jeden nami vyrábaný väzník dimenzujú naši projektanti podľa platnej stavebnej technickej normy STN EN 1995 (Eurokód 5: Navrhovanie drevených konštrukcií) na 50-ročnú životnosť.

Na všetky naše väzníkové konštrukcie poskytujeme 5 ročnú záruku.

Naše strešné konštrukcie vyrábame z technicky vysušeného, hobľovaného, CE-certifikovaného, strojovo triedeného reziva pevnostnej triedy C24.
Rezivo je narezané na mieru pomocou poloautomatickej píly na základe výrobnej dokumentácie. Na lisovacom stole sa vytvára požadovaná geometria a následne sa styčníkové plechy vtlačia do dreva statikom stanoveným smerom a tlakom pomocou hydraulického lisu.
Na výrobu krovu jednuduchého rodinného domu nám stačí pár dni.
Montáž krovu jednuduchého rodinného domu trvá našim montážnikom iba pár dni.
Betónová alebo keramická škridla, šindeľ, bridlica, plech, fólia atď.
Samozrejme, dodatočné zaťaženie spôsobené hmotnosťou panelov zohľadňujeme už pri návrhu strechy.

Zo statického hľadiska 30 metrov bez problémov, dĺžka konštrukcie je obmedzená iba prepravnými podmienkami. Tieto obmedzenia berieme do úvahy už pri navrhovaní konštrukcie.

V prípade striech s vhodným tvarom a dostatočným sklonom áno, ale odporúča sa to vopred prediskutovať s projektantom.

Vo väčšine prípadoch áno, samozrejme na vytvorenie úložného priestoru je potrebná dostatočná výška (teda väčší sklon strechy) .

Áno, väzníková technológia sa dá využiť aj pri plochých strechách.

Vyžiadajte si bezplatnú cenovú ponuku!